Vedení daňové evidence a účetnictví

Poskytujeme klientům zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí včetně účetního poradenství, zpracování přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a záznamní povinnosti.

Následně zpracování roční závěrky, vyhotovení přehledů dle potřeb klienta, zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, včetně přehledů pro ZP a OSSZ.

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy.

Zpracováváme i ostaní daně jako je daň silniční, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitosti a daň z nemovitosti.

V případě zájmu klienta nabízíme i registraci firmy při založení.

Rekonstrukce účetnictví

Poskytujeme klientům kompletní zpracování daňové evidence nebo účetnictví za celé zdaňovací období jednorázově. Doba zpracování se pohybuje od zhruba 3 týdnů do asi jednoho měsíce dle množství dokladů a hlavně dle celkového stavu účetnictví (počáteční stavy, inventury zásob a majetku, kompletnost dokladů).

Vedení mzdové a personální agendy

Klienty zastupujeme před úřady a institucemi na základě plné moci, komunikujeme s institucemi elektronicky.

Zhotovujeme jak návrhy pracovních smluv, zpracováváme kompletní mzdy s veškerými sestavami, výplatními páskami, rekapitulacemi mezd, přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny, příkazů k úhradě, složenek,vyúčtování daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, roční zúčtování daní zaměstnancům.

Zastupujeme klienty před kontrolami ze strany zdravotních pojišťoven a OSSZ.

 

© 2009 Účetnictví Drobná - Tvorba www - Webový Servis | SEO | Webhosting - Váš hosting
Účetnictví Drobná