CO VÁM NABÍZÍME

Vedení daňové evidence a účetnictví

Poskytujeme klientům zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí včetně účetního poradenství, zpracování přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a záznamní povinnosti kontrolních hlašení. Následně zpracování roční závěrky, vyhotovení přehledů dle potřeb klienta, zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, včetně přehledů pro ZP a OSSZ, podáni do Sbírky listin. Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy. Zpracováváme i ostatní daně jako je daň silniční, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitosti a daň z nemovitosti. V případě zájmu klienta nabízíme i registraci firmy při založení.

Rekonstrukce účetnictví dotace ÚP, atd.

Poskytujeme klientům kompletní zpracování daňové evidence nebo účetnictví za celé zdaňovací období jednorázově. Doba zpracování se pohybuje od zhruba 3 týdnů do asi jednoho měsíce dle množství dokladů a hlavně dle celkového stavu účetnictví (počáteční stavy, inventury zásob a majetku, kompletnost dokladů).

Vedení mzdové a personální agendy

Klienty zastupujeme před úřady a institucemi na základě plné moci, komunikujeme s institucemi elektronicky. Zhotovujeme jak návrhy pracovních smluv, zpracováváme kompletní mzdy s veškerými sestavami, výplatními páskami, rekapitulacemi mezd, přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny, příkazů k úhradě, složenek,vyúčtování daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, roční zúčtování daní zaměstnancům. Zastupujeme klienty před kontrolami ze strany zdravotních pojišťoven a OSSZ.

ÚČETNÍ NOVINKY aktuálně INSTAGRAM

Nabídka vedení účetnictví, mzdové a personální agendy, zastupování před úřady. Poskytování poradenství v oblasti účetnictví.
Vedení účetnictví
vedení daňové evidence a účetnictví
Účetní a daňové poradenství
účetní a daňové poradenství
Další účetní služby
Vedení daňové evidence a účetnictví Rekonstrukce účetnictví Vedení mzdové a personální agendy
Daňové poradenství Konzultace Daně z příjmů, přidané hodnoty, silniční a nemovitostí
Zastupování před správcem daně a dalšími institucemi Statistické výkaznictví Pojištění
+420 325 546 546 +420 773 996 367 Petra Drobná - účetní kancelář s.r.o. Na Tržišti 152, 288 02 Nymburk info@nymburk-ucetnictvi.cz
© 2009 DROBNÁ Petra - účetní kancelář s.r.o. - email: info@nymburk-ucetnictvi.cz -tel: 325 546 546
Adresa: Na Tržišti 152, 288 02 Nymburk, IČ: 07688415, DIČ: CZ07688415

DROBNÁ Petra

účetní kancelář

s.r.o.

Provozní doba kanceláře Po-Čt 7.00 - 16.00 Pá 7.00 - 15.00 (polední pauza 12.00 - 12.30)

VÍTÁME VÁS

Vedení daňové evidence a účetnictví

Poskytujeme klientům zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí včetně účetního poradenství, zpracování přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a záznamní povinnosti kontrolnich hlašení. Následně zpracování roční závěrky, vyhotovení přehledů dle potřeb klienta, zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, včetně přehledů pro ZP a OSSZ, podáni do Sbírky listin. Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy. Zpracováváme i ostaní daně jako je daň silniční, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitosti a daň z nemovitosti. V případě zájmu klienta nabízíme i registraci firmy při založení.

Rekonstrukce účetnictvíi dotace ÚP, atd.

Poskytujeme klientům kompletní zpracování daňové evidence nebo účetnictví za celé zdaňovací období jednorázově. Doba zpracování se pohybuje od zhruba 3 týdnů do asi jednoho měsíce dle množství dokladů a hlavně dle celkového stavu účetnictví (počáteční stavy, inventury zásob a majetku, kompletnost dokladů).

Vedení mzdové a personální agendy

Klienty zastupujeme před úřady a institucemi na základě plné moci, komunikujeme s institucemi elektronicky. Zhotovujeme jak návrhy pracovních smluv, zpracováváme kompletní mzdy s veškerými sestavami, výplatními páskami, rekapitulacemi mezd, přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny, příkazů k úhradě, složenek,vyúčtování daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, roční zúčtování daní zaměstnancům. Zastupujeme klienty před kontrolami ze strany zdravotních pojišťoven a OSSZ.

ÚČETNÍ NOVINKY aktuálně

Nabídka vedení účetnictví, mzdové a personální agendy, zastupování před úřady. Poskytování poradenství v oblasti účetnictví.
Vedení účetnictví
vedení daňové evidence a účetnictví
Účetní a daňové poradenství
účetní a daňové poradenství
Další účetní služby
Vedení daňové evidence a účetnictví Rekonstrukce účetnictví Vedení mzdové a personální agendy
Daňové poradenství Konzultace Daně z příjmů, přidané hodnoty, silniční a nemovitostí
Zastupování před správcem daně a dalšími institucemi Statistické výkaznictví Pojištění
© 2009 DROBNÁ Petra - účetní kancelář s.r.o. - email: info@nymburk-ucetnictvi.cz -tel: 325 546 546
Adresa: Na Tržišti 152, 288 02 Nymburk, IČ: 07688415, DIČ: CZ07688415
+420 325546546 +420 773996367 DROBNÁ Petra -účetní kancelář s.r.o. Na Tržišti 152, 288 02 Nymburk Provozní doba kanceláře Po-Čt 7.00 - 16.00 Pá 7.00 - 15.00 (polední pauza 12.00 - 12.30) info@nymburk-ucetnictvi.cz

DROBNÁ Petra

účetní kancelář

s.r.o.

DROBNÁ Petra

účetní kancelář

s.r.o.

INSTAGRAM

Use arrow keys for navigation.

Don't show this again